KWT KOMIKS

Temat: Bomba atomowa i Wylatowo
...części znajomych Kaliskiego nie było to zaskoczeniem, znali go bowiem jako złego kierowcę, do tego jeżdżącego zbyt szybko. Według innych jednak nie ulegało wątpliwości, że dostępne jedynie dla partyjnych notabli mirafiori, serwisowane w rządowych warsztatach, zostało specjalnie uszkodzone. Już nigdy nie dowiemy się, co było przyczyną kraksy. Pewne jest natomiast, że śmierć profesora Kaliskiego oznaczała koniec polskiego programu budowy bomby termojądrowej. Atomowy taksówkarz Prace profesora Kaliskiego nie były jedyną przygodą PRL z bombą jądrową. Wcześniej, w myśl istniejącego "planu ograniczonej wojny atomowej", stale ulepszanego przez sztaby Układu Warszawskiego, który zakładał napaść na kraje Europy Zachodniej, na początku lat sześćdziesiątych zapadła decyzja, że Polska zakupi pułk samolotów myśliwsko-bombowych Su-7,...
Źródło: paranormalne.pl/index.php?showtopic=11500Temat: Polska bomba atomowa
...przygoda atomowa”. Temat ten kontynuowany był później przez kilku autorów, w różnych mediach, sprawą zajmowali się również dziennikarze telewizji TVN. Jedną z dostępnych wersji jest opublikowany na łamach „Nowego Państwa” tekst Mirosława Błacha z 2003 roku o jednoznacznie brzmiącym tytule „Polska bomba atomowa”. Z treści wynika, że w Polsce w latach 70. były prowadzone wysoce zaawansowane badania nad budową bomby termojądrowej. Prace te, pod kierownictwem twórcy polskich badań nad laserowa syntezą termojądrową Sylwestra Kaliskiego, miały poparcie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Do tego stopnia, że w projekt zostały zaangażowane potężne środki finansowe, zaś wywiad wojskowy i gospodarczy zdobywał z Zachodu objęte najściślejszym embargiem komponenty i technologie. Co więcej, autor sugeruje jakoby Gierek chciał...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1707